Styrelse
Vår styrelse
Styrelsen skall svara för Sparbanksstiftelsen Jämtlands läns organisation och förvaltning. Den ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med stifelseförordnandet. Styrelsen utses av förtroenderådet.

Revisorer i Sparbanksstiftelsen Jämtlands län

Aukt. Kornelia Wall Andersson, Deloitte

Sten Strömgren
Strömsund

Gunnar  Sandberg
Häggenås

Ola Skyllbäck
Åre
Ordförande
Annika Myhr
Bruksvallarna
Vice ordförande
Åsa Abrahamsson
Östersund
Vången travskola