Vårt förtroenderåd

Förtroenderådet utser den styrelse som förvaltar stiftelsen. De har också som en av sina uppgifter att genom sina breda kontaktytor i samhället fånga upp olika idéer och behov, som vi på Sparbanksstiftelsen Jämtlands län kan utveckla och tillfredsställa.
Förtroenderådet, som är 12 till antalet, utses av förtroenderådet själva.
Vårt förtroenderåd
Håkan Larsson
Sten Strömgren
Örjan Berglund
Katarina Rosberg
Bengt-Eric Lundborg
Elise Ryder Wikén
Maria Larsson
Mikael Westin
Daniel Perfect
Liv Edström
Mariann Halvarsson
Suzan Stenberg
Krokom
Strömsund
Östersund
Trångsviken
Sveg
Skålan
Undersåker
Hammarstrand
Strömsund
Bräcke
Orrviken
Undersåker
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
Mandattid t o m
stiftelsens ordinarie
stämma
Björnar i Strömsunds kommun