Vårt förtroenderåd

Förtroenderådet utser den styrelse som förvaltar stiftelsen. De har också som en av sina uppgifter att genom sina breda kontaktytor i samhället fånga upp olika idéer och behov, som vi på Sparbanksstiftelsen Jämtlands län kan utveckla och tillfredsställa.
Förtroenderådet, som är 12 till antalet, utses av förtroenderådet själva.
Vårt förtroenderåd
Pia Edblad
Ulla Viklund
Daniel Perfect
Liv Edström
Håkan Larsson
Örjan Berglund
Katarina Rosberg
Sten Strömgren
Bengt-Erik Lundborg
Elise Ryder Wikén
Maria Larsson
Mikael Westin
Brunflo
Järpen
Strömsund
Bräcke
Krokom
Östersund
Trångsviken
Strömsund
Sveg
Skålan
Undersåker
Hammarstrand

2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
Mandattid t o m
stiftelsens ordinarie
stämma
Björnar i Strömsunds kommun