Kontakt
Sparbanksstiftelsen Jämtlands län har sitt kansli i Östersund och med följande adress:

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
Box 358
831 25 Östersund
Sören Bäckström
0761-170110
s.backstrom@telia.com
Karin Stierna
0703-008936
karin.stierna@centerpartiet.se
Stiftelsens verkställande
tjänsteman
Stiftelsens ordförande
Döda Fallet