Kontakt
Sparbanksstiftelsen Jämtlands län har sitt kansli i Östersund och med följande adress:

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
Box 358
831 25 Östersund
E-post: kansli@sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se

Sören Bäckström
0761-170110
E-post: s.backstrom@telia.com
Ola Skyllbäck
0727-307377
E-post: skyllbackola@gmail.com
Stiftelsens verkställande
tjänsteman
Stiftelsens ordförande
Döda Fallet